Torilis doornzaad

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a mijn < 1 cm, voldiep; larve met poten en gechitiniseerde kop; larven leven later vrij => 2

1b mijn > 1 cm, bovenzijdig; larve een made; larven tot de verpopping in de mijn => 3

1c gallen etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a mijn min of meer gangachtig, vaak verscheidene in één blad; weinig frass; larve bleek (wit tot lichtgroen); kop lichtbruin: Epermenia chaerophyllella

2b mijn blaasachtig, met duidelijke frass; larve groen; kop zwart: Agonopterix purpurea

3a primaire blaasmijn: Euleia heraclei

3b gangmijn, zelden secundaire blaasmijn: Phytomyza chaerophylli

Niet in de tabel opgenomen: Epermenia aequidentellus.

mod 9.x.2017