valse kamille

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
vrucht vrijlevend Tortricidae Aethes smeathmanniana
stengel boorder larve Curculionidae Microplontus melanostigma
bloem boorder larve Curculionidae Pseudostyphlus pillumus
bloem boorder larve Apionidae Diplapion detritum
bloem boorder larve Apionidae Omphalapion dispar
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Brachycaudus cardui
bloem vrijlevend zelden Aphididae Macrosiphoniella millefolii
bloem gal onzeker Tephritidae Eurasimona stigma
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae
systemisch vrijlevend Aphididae Protaphis terricola
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae solanella
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
vrucht gal Cecidomyiidae Ozirhincus anthemidis
bloem boorder Tephritidae Trupanea stellata
bloem gal Apionidae Omphalapion laevigatum
bloem gal Cecidomyiidae Ozirhincus longicollis
bloem gal Cecidomyiidae Rhopalomyia syngenesiae
bloem gal Tephritidae Tephritis nigricauda
blad dons Peronosporales Paraperonospora leptosperma
blad dons Peronosporales Peronospora radii
blad bladvlek Capnodiales Didymaria matricariae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza ptarmicae
blad wrat telia Pucciniales Puccinia anthemidis
wortel gal Apionidae Diplapion confluens
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Brachycaudus helichrysi

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 18.x.2019