Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

genus Xanthium

orgaanparasiteerwijzestadiumopmerkingtaxonomische groepparasiet
bladbladvlekDidymellaceaeAscochyta xanthiicola
bladbladvlekMycosphaerellaceaeSeptoria xanthii
predatorMycosphaerellaceaeRamularia uredinearum
bladbladvlekMycosphaerellaceaeRamularia xanthii
bladvrijlevendMiridaeLygus italicus
bladdonsErysiphalesGolovinomyces depressus
bladvrijlevendNymphalidaeVanessa cardui
bladvrijlevendTingidaeGaleatus scrophicus
bladvrijlevendCicadellidaeEupteryx atropunctata
bloemgalTephritidaeAcanthiophilus helianthi
bloemboorderEuarestia bullans
bladvrijlevendChrysomelidaeOphraella communa
bladvrijlevendTriozidaeBactericera nigricornis
wortelschildjePseudococcidaePhenacoccus tergrigorianae
bladvrijlevendAphididaeAphis gossypii
bladvrijlevendzomergeneratieAphididaeAphis fabae
stengelvrijlevendAphididaeAphis craccivora
wortelvrijlevendzomergeneratieAphididaeRectinasus buxtoni
bloemboorderTephritidaeTrupanea stellata
bladdonsErysiphalesGolovinomyces spadiceus
bladdonsErysiphalesPodosphaera xanthii
bladdonsPeronosporalesBremia lactucae
bladdonsPeronosporalesPlasmopara angustiterminalis
bladmineerderAgromyzidaeLiriomyza pusilla
bladmineerderAgromyzidaeLiriomyza strigata
bladmineerderAgromyzidaeLiriomyza trifolii
bladwrataecia uredinia teliaPuccinialesPuccinia helianthi
bladwrataecia teliaPuccinialesPuccinia xanthii
wortelgalMeloidogynidaeMeloidogyne hapla
wortelvrijlevendzeldenAphididaeProtaphis elongata

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 27.xi.2022