Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Inula

Inula alant

Incl. Dittrichia graveolens & viscosa; Limbarda crithmoides

(For a dichotomous table for galls on Inula by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a voldiepe gang- of blaasmijn => 2

1b boven- of onderzijdige gang- of blaasmijn => 11

1c vlekmijn => 16

1d gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a blaasmijn, met een centrale zwarte frass-vlek: Pseudorchestes persimilis

2b mijn zonder grote frassvlek => 3

3a larve pootloos: Orthochaetes insignis

3b larve met borstpoten => 4

4a mijn bevat rijkelijk frass => 5

4b mijn bevat weinig of geen frass => 6

5a oudere larve (groenig) leeft vrij onder een spinsel: Tebenna micalis

5b larve (bleek roze) mineert zijn hele leven: Atralata albofascialis

6a larve eenkleurig groenig, zonder pinacula => 7

6b larve grijs met herkenbare pinacula => 10

7a verpopping in de mijn (in een geïsoleerd klein blaasje zonder frass) => 8

7b verpopping buiten de mijn (in een spoelvormige cocon die bestaat uit een netwerkje, meestal aan de bladonderzijde tegen de hoofdnerf) => 9

8a laatste deel van de mijn gangachtig: Digitivalva valeriella

8b laatste deel afgerond blaasachtig: Digitivalva perlepidella

9a soort uit Spanje en Zuid-Frankrijk: Digitivalva solidaginis

9b soort uit het Middellandse Zee-gebied van Zuid-Frankrijk tot Dalmatië: Digitivalva occidentella

9c soort uit Zuid-Europa van Slovenië tot Zuid-Rusland: Digitivalva orientella

9d soort uit Macedonië: Digitivalva heringi

9e soort van Midden- en Zuid-Europa, ook België: Digitivalva granitella

10a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

10b pinacula zwart: Cnephasia asseclana

10c de larve van Cnephasia ecullyana is niet beschreven

11a bij het begin van de mijn een elliptische eischaaltje: Phorbia incana

11b geen eischaaltje te zien => 12

12a blaasmijn, voorafgegaan door lange gang: Phytomyza kyffhusana

12b gangmijn, soms secundaire blaasmijn => 13

13a veervormige vertakte mijn, hoofdas bovenop de hoofdnerf: Liriomyza strigata

13b mijn niet veervormig vertakt, geen binding met hoofdnerf => 14

14a frass in losse korrels; verpopping altijd in de mijn; larve: achterspiraculum met 6-9 papillen: Chromatomyia cf. syngenesiae

14b frass deels in parelsnoertjes => 15

15a geen secundaire blaasmijn; puparium soms in de mijn; larve: achterspiraculum met 15-20 papillen: Phytomyza conyzae

15b meestal een secundaire blaasmijn; verpopping altijd buiten de mijn; achterspiraculum met 7-12 papillen: Liriomyza bryoniae

16a gaatje in de mijn niet zuiver rond; zak slakkenhuisvormig: Apterona helicoidella

16b gaatje zuiver rond; zak in principe buisvormig => 17

17a zak zijdelings samengedrukt, tweekleppig => 18

17b zak een buisvormig zijden zak, driekleppig => 21

18a Op Inula spp. => 19

18b Op Dittrichia spp. => 20

19a zak bruin, behaard (spatelvormige bladzak); mondhoek ca 45°;laaglandsoort: Coleohora conyzae

19b zak zwartig, glad; mondhoek minder dan 45°, zodat de zak vrij vlak op het blad ligt; gebergtesoort: Coleophora leucogrammella

20a zak ca 7 mm: Coleophora jerusalemella

20b zak ca 12 mm: Coleophora solidaginella

21a zak 9-10 mm => 22

21b zak ca 15 mm: Coleophora inulae

22a mondhoek ca 30°: Coleophora follicularis

22b mondhoek 45-60°: Coleophora trochilella

Niet in de tabel opgenomen: Digitivalva eglanteriella, pappella; Pseudorchestes ? cinereus, persimilis gallicus.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 26.xi.2020