engelse alant

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
stengel vrijlevend Aphididae Uroleucon pulicariae
bloem boorder Pterophoridae Hellinsia inulae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
bloem boorder Tephritidae Trupanea stellata
bloem gal Tephritidae Acinia biflexa
bloem gal Tephritidae Inuromaesa maura
bloem gal Tephritidae Myopites tenellus
blad dons Capnodiales Ramularia cupulariae
blad dons Erysiphales Golovinomyces inulae
blad dons Erysiphales Leveillula lappae
blad gal Cecidomyiidae Contarinia inulicola
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza conyzae
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza kyffhusana
blad mineerder Coleophoridae Coleophora follicularis
blad mineerder Glyphipterigidae Digitivalva valeriella
blad wrat Albuginales Pustula obtusata
blad wrat uredinia telia Pucciniales Coleosporium inulae
stengel boorder Agromyzidae Napomyza lateralis
stengel gal Cecidomyiidae Acodiplosis inulae
wortelhals gal Cecidomyiidae Inulomyia subterranea

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 3.ii.2019