orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
bloem boorder Pterophoridae Hellinsia osteodactylus
wortelhals boorder Pterophoridae Platyptilia calodactyla
stengel boorder Pterophoridae Platyptilia isodactylus
wortel boorder voorjaarsgeneratie Pterophoridae Platyptilia farfarellus
bloem boorder zomergeneratie Pterophoridae Platyptilia farfarellus
onbekend onbekend Pterophoridae Platyptilia iberica
vrucht boorder Pyralidae Homoeosoma nebulella
stengel boorder Syrphidae Cheilosia lenis
wortelhals boorder Syrphidae Cheilosia bergenstammi
stengel boorder larve Curculionidae Lixus punctiventris
blad mineerder Curculionidae Orthochaetes setiger
bloem gal onzeker Apionidae Omphalapion laevigatum
blad schildje Aleyrodidae Aleurodicus floccissimus
bloem vrijlevend Aphididae Uroleucon cirsicola
blad mineerder Agromyzidae Chromatomyia horticola
blad vrijlevend Aphididae Aulacorthum solani
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza latigenis
wortel boorder Tortricidae Commophila aeneana
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza marginella
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Nasonovia ribisnigri
stengel boorder Agromyzidae Melanagromyza aeneoventris
stengel boorder Agromyzidae Melanagromyza eupatorii
stengel mineerder Agromyzidae Ophiomyia senecionina
wortelhals vrijlevend onzeker Psyllidae Craspedolepta sonchi
blad vrijlevend Aphididae Aphis haroi
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae fabae
systemisch vrijlevend Aphididae Protaphis terricola
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis nasturtii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae solanella
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
vrucht gal Anthomyiidae Botanophila seneciella
bloem boorder Tephritidae Trupanea stellata
bloem boorder Tephritidae Campiglossa malaris
bloem boorder Tephritidae Merzomyia westermanni
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia jacobaeae
bloem gal Cecidomyiidae Dasineura senecionis
bloem gal Tephritidae Sphenella marginata
knop gal Cecidomyiidae Contarinia aequalis
bladknop gal Eriophyidae Aceria leioprocta
blad dons Erysiphales Golovinomyces fischeri
blad dons Erysiphales Golovinomyces senecionis
blad dons Erysiphales Leveillula taurica
blad dons Erysiphales Podosphaera senecionis
blad dons Peronosporales Bremia tulasnei
blad bladvlek Entylomatales Entyloma saccardianum
blad gal Aphididae Aphis jacobaeae
blad gal Triozidae Trioza senecionis
blad mineerder Agromyzidae Chromatomyia syngenesiae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza erucifolii
blad mineerder onzeker Agromyzidae Liriomyza samogitica
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza strigata
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza trifolii
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza alpina
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza senecionis
blad mineerder Curculionidae Orthochaetes insignis
blad mineerder Depressariidae Agonopterix senecionis
blad mineerder Sciaridae Phytosciara halterata
blad mineerder Sciaridae Phytosciara macrotricha
blad mineerder Tephritidae Stemonocera cornuta
blad mineerder Tephritidae Trypeta artemisiae
blad mineerder Tephritidae Trypeta zoe
blad mineerder Tephritidae Cornutrypeta spinifrons
blad mineerder Tortricidae Cnephasia lineata
blad wrat Albuginales Pustula obtusata
blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum
blad wrat Chytridiales Synchytrium globosum
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia opizii
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia schoeleriana
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia senecionis-acutiformis
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia silvatica
blad wrat aecia telia Pucciniales Puccinia lagenophorae
blad wrat uredinia telia Pucciniales Coleosporium senecionis
blad wrat telia Pucciniales Puccinia expansa
blad wrat telia Pucciniales Puccinia senecionis
blad wrat telia Pucciniales Puccinia uralensis
blad wrat telia Pucciniales Uromyces devoluensis
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Brachycaudus cardui
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Eriosoma patchiae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Allocotaphis quaestionis
blad vrijlevend Triozidae Bactericera nigricornis
stengel boorder Agromyzidae Napomyza lateralis
stengel gal Pterophoridae Platyptilia nemoralis
stengel gal Pyralidae Phycitodes maritima
stengel gal Tortricidae Cochylis atricapitana
wortel gal Tortricidae Epiblema scutulana
predator Cecidomyiidae Lestodiplosis giardi
predator Cecidomyiidae Lestodiplosis jacobeae
inquiline Cecidomyiidae Jaapiella crinita
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Brachycaudus helichrysi
blad vrijlevend Aphididae Aulacorthum circumflexum
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae
stengel vrijlevend onzeker Aphididae Uroleucon cichorii
blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum euphorbiae
bloem vrijlevend Aphididae Aphis cacaliasteris
blad vrijlevend Aphididae Myzus ascalonicus
wortelhals vrijlevend Aphididae Brachycaudus lateralis
blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum alpinum

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 10.ix.2019