orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad verborgen Elachistidae Depressaria erinaceella
onbekend onbekend onzeker Crambidae Aporodes floralis
bloem boorder Gelechiidae Metzneria torosulella
bloem boorder Cosmopterigidae Pyroderces argyrogrammos
wortel boorder Syrphidae Cheilosia vulpina
stengel boorder larve Apionidae Ceratapion scalptum
bloem boorder larve Curculionidae Larinus cynarae
stengel boorder larve Curculionidae Lixus scolopax
bloem boorder larve Curculionidae Larinus scolymi
stengel boorder larve onzeker Apionidae Ceratapion carduorum
blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum euphorbiae
blad gal Eriophyidae Aceria neocynarae
blad gal Eriophyidae Aceria cynarae
systemisch vrijlevend Aphididae Protaphis terricola
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae fabae
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
bloem boorder Tephritidae Terellia fuscicornis
bloem gal onzeker Tephritidae Urophora terebrans
blad boorder Apionidae Ceratapion damryi
blad dons Erysiphales Golovinomyces montagnei
blad dons Erysiphales Leveillula lappae
blad dons Peronosporales Bremia lactucae
blad gal Aphididae Capitophorus horni
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza strigata
blad mineerder Agromyzidae Agromyza apfelbecki
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza cirsii
blad mineerder zelden Anthomyiidae Pegomya steini
blad mineerder Anthomyiidae Pegomya terebrans
blad mineerder Choreutidae Tebenna micalis
blad mineerder Chrysomelidae Sphaeroderma rubidum
blad mineerder Coleophoridae Coleophora argenteonivea
blad mineerder Depressariidae Agonopterix propinquella
blad mineerder Depressariidae Agonopterix subpropinquella
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Brachycaudus cardui
wortelhals boorder Apionidae Ceratapion onopordi
wortelhals gal Curculionidae Cleonis pigra
wortel vrijlevend Aphididae Trama troglodytes
wortel vrijlevend Aphididae Protrama radicis
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Brachycaudus helichrysi
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae solanella
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Capitophorus elaeagni
bloem vrijlevend zelden Aphididae Uroleucon jaceae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae mordvilkoi
bloem vrijlevend zomergeneratie zelden Aphididae Hyperomyzus lactucae
wortelhals vrijlevend Aphididae Dysaphis lappae cynarae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 12.i.2020