driedistel

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
bloem gal larve Curculionidae Larinus carlinae
bloem vrijlevend Aphididae Uroleucon carlinae
vrijlevend Aphididae Uroleucon macrosiphon
blad vrijlevend Aphididae Protaphis carlinae
bloem boorder zomergeneratie Pterophoridae Hellinsia carphodactyla
stengel boorder voorjaarsgeneratie Pterophoridae Hellinsia carphodactyla
systemisch vrijlevend Aphididae Protaphis terricola
stengel vrijlevend Aphididae Uroleucon helenae
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
bloem gal Curculionidae Larinus pollinis
bloem gal Gelechiidae Metzneria aestivella
bloem gal Tephritidae Acanthiophilus helianthi
bloem gal Tephritidae Urophora terebrans
blad dons Erysiphales Golovinomyces montagnei
blad dons Peronosporales Bremia lactucae
blad mineerder Agromyzidae Amauromyza carlinae
blad mineerder Choreutidae Tebenna micalis
blad mineerder Depressariidae Agonopterix arenella
blad mineerder Depressariidae Agonopterix nanatella
blad wrat uredinia telia Pucciniales Puccinia divergens

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 3.v.2019