groot streepzaad

synoniem: Crepis tristis

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
bloem boorder larve Curculionidae Glocianus distinctus
stengel boorder larve belangrijkste Curculionidae Lixus punctiventris
blad mineerder Curculionidae Orthochaetes setiger
bloem vrijlevend zomergeneratie Aphididae Hyperomyzus picridis
blad bladvlek Capnodiales Ramularia inaequalis
stengel boorder Agromyzidae Melanagromyza oligophaga
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
bloem boorder Tephritidae Ensina sonchi
bloem boorder Tephritidae Tephritis crepidis
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia hypochoeridis
bloem gal Eriophyidae Aceria rechingeri
bloem gal Tephritidae Noeeta crepidis
blad dons Erysiphales Golovinomyces cichoracearum
blad dons Erysiphales Podosphaera erigerontis-canadensis
blad dons Peronosporales Bremia lactucae
blad bladvlek Capnodiales Didymaria matricariae
blad bladvlek Entylomatales Entyloma crepidis-rubrae
blad gal Taphrinales Protomyces crepidicola
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza endiviae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza strigata
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza marginella
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza robustella
blad mineerder Curculionidae Orthochaetes insignis
blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum
blad wrat Chytridiales Synchytrium taraxaci
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia opizii
blad wrat aecia zelden Pucciniales Puccinia silvatica
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia crepidis
blad wrat aecia uredinia telia belangrijkste Pucciniales Puccinia praecox
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Nasonovia ribisnigri
wortelhals gal Cynipidae Timaspis lusitanica
wortel vrijlevend Aphididae Trama troglodytes
wortelhals vrijlevend Aphididae Aphis crepidis
stengel vrijlevend Aphididae Uroleucon grossum
bloem gal zelden Aphididae Uroleucon hypochoeridis

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 2.vii.2019