orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
bloem vrijlevend Pterophoridae Crombrugghia distans
bloem verborgen Pyralidae Phycitodes albatella
bloem verborgen Thripidae Frankliniella intonsa
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia stephensiana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia stephensiana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad verborgen Tortricidae Cnephasia incertana
bloem boorder Tortricidae Cochylis dubitana
bloem boorder Tortricidae Cochylis hybridella
wortel boorder Tortricidae Aethes tesserana
bloem boorder larve Curculionidae Glocianus moelleri
bloem boorder larve Curculionidae Glocianus distinctus
stengel boorder larve Curculionidae Lixus punctiventris
wortelhals boorder larve Curculionidae Lixus bituberculatus
blad mineerder Curculionidae Orthochaetes setiger
blad schildje Aleyrodidae Aleyrodes lonicerae
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia crepidis-sibiricae
bloem boorder Tephritidae Tephritis simplex
blad bladvlek Capnodiales Ramularia inaequalis
blad vrijlevend Aphididae Myzus ornatus
stengel boorder Agromyzidae Melanagromyza oligophaga
stengel mineerder Agromyzidae Ophiomyia heringi
stengel mineerder Agromyzidae Phytoliriomyza arctica
wortelhals vrijlevend onzeker Psyllidae Craspedolepta sonchi
blad vrijlevend Aphididae Aphis gossypii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis nasturtii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae solanella
blad vrijlevend Aphididae Aulacorthum solani
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Brachycaudus helichrysi
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Brachycaudus cardui
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
bloem boorder Tephritidae Tephritis conyzifoliae
bloem boorder Tephritidae Tephritis crepidis
bloem boorder Tephritidae Tephritis matricariae
bloem boorder Tephritidae Trupanea stellata
bloem boorder Tephritidae Campiglossa guttella
bloem boorder Tephritidae Ensina sonchi
bloem gal zelden Aphididae Uroleucon hypochoeridis
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia hypochoeridis
bloem gal Eriophyidae Aceria rechingeri
bloem gal zelden Tephritidae Tephritis formosa
bloem gal Tephritidae Campiglossa producta
bloem gal Tephritidae Noeeta crepidis
bloem vrijlevend zomergeneratie Aphididae Hyperomyzus picridis
blad boorder Agromyzidae Ophiomyia beckeri
blad boorder Agromyzidae Ophiomyia cunctata
blad dons Erysiphales Golovinomyces cichoracearum
blad dons Erysiphales Leveillula lappae
blad dons Erysiphales Neoërysiphe nevoi
blad dons Erysiphales Podosphaera erigerontis-canadensis
blad dons Peronosporales Bremia lactucae
blad dons Peronosporales Paraperonospora leptosperma
blad bladvlek Capnodiales Didymaria matricariae
blad bladvlek Entylomatales Entyloma crepidis-rubrae
blad bladvlek Entylomatales Entyloma crepidis-tectori
blad bladvlek Entylomatales Entyloma zacintha
blad gal Agromyzidae Phytomyza araciocecis
blad gal Agromyzidae Phytomyza cecidonomia
blad gal Blastocladiales Physoderma crepidis
blad gal onzeker Psyllidae Craspedolepta flavipennis
blad gal Taphrinales Volkartia rhaetica
blad gal Taphrinales Protomyces crepidicola
blad gal Taphrinales Protomycopsis crepidis
blad mineerder Agromyzidae Chromatomyia syngenesiae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza endiviae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza strigata
blad mineerder Agromyzidae Ophiomyia pulicaria
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza marginella
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza robustella
blad mineerder Curculionidae Orthochaetes insignis
blad mineerder Tephritidae Trypeta immaculata
blad wrat Albuginales Pustula obtusata
blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum
blad wrat Chytridiales Synchytrium taraxaci
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia opizii
blad wrat aecia zelden Pucciniales Puccinia silvatica
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia barkhausiae-rhoeadifoliae
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia crepidis
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia crepidis-aureae
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia crepidis-blattarioidis
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia crepidis-grandiflorae
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia crepidis-montanae
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia crepidis-pygmaeae
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia crucheti
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia intybi
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia major
blad wrat aecia uredinia telia belangrijkste Pucciniales Puccinia praecox
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Puccinia alpestris
blad wrat aecia Pucciniales Aecidium crepidis-incarnatae
blad wrat aecia telia Pucciniales Puccinia biteliana
blad wrat uredinia telia Pucciniales Puccinia crepidicola
blad wrat uredinia telia Pucciniales Puccinia krupae
blad wrat uredinia telia Pucciniales Coleosporium sonchi
blad wrat Taphrinales Protomyces crepidis-paludosae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Nasonovia ribisnigri
stengel boorder Agromyzidae Napomyza lateralis
stengel gal Curculionidae Lixus acicularis
stengel gal Cynipidae Timaspis rufipes
wortelhals gal Cynipidae Timaspis lusitanica
wortel vrijlevend Aphididae Trama caudata
inquiline Eriophyidae Phyllocoptes oligostictus
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Pemphigus bursarius
wortel vrijlevend Aphididae Trama troglodytes
blad vrijlevend Aphididae Aulacorthum palustre
bloem vrijlevend zomergeneratie Aphididae Hyperomyzus lactucae
stengel vrijlevend Aphididae Uroleucon cichorii
bloem vrijlevend onzeker Aphididae Uroleucon picridis
bloem vrijlevend Aphididae Uroleucon riparium
blad vrijlevend Aphididae Aphis spiraecola
wortelhals vrijlevend Aphididae Aphis crepidis
stengel vrijlevend Aphididae Uroleucon sonchi
stengel vrijlevend Aphididae Uroleucon grossum

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 5.i.2020