Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Reichardia

Reichardia

incl. Picridium

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a fijn gangetje dat naar een dikke nerf loopt; vandaar daalt de larve via de bladsteel en maakt een gang in de stengelschors: Ophiomyia curvipalpis

1b mijn geheel in het blad => 2

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a mijn grotendeels op of in de hoofdnerf en dikke zijnerven => 3

2b mijn geheel onafhankelijk van de nervatuur => 5

3a mijn bovenop de hoofdnerf en dikke zijnerven; frass in duidelijk draadstukjes in de gang; verpopping buiten de mijn: Liriomyza strigata

3b de larve leeft meestentijds in de holle hoofdnerf, maakt van daar uit uistapjes in de bladschijf; de larve rust in het onderste deel van de hoofdnerf; daar de meeste frass, daar vindt ook de verpopping plaats => 4

4a larve: voorspiraculum stekelvormig, steekt recht omhoog: Ophiomyia pulicaria

4b voorspiraculum breed, gebogen: Ophiomyia beckeri

5a blaasmijn: Liriomyza sonchi

5b gangmijn => 6

6a mijn begint met een opvallend lang onderzijdig deel, daarna bovenzijdig; verpopping buiten de mijn: Phytomyza marginella

6b mijn normaal van lengte, meestal geheel bovenzijdig; verpopping in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia syngenesiae

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 10.iv.2019