Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Sonchus

Sonchus melkdistel

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a mijn voldiep => 2

1b mijn onder- of bovenzijdig; larve een made => 4

1c gallen etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a smalle lange gang; larve een made: Trypeta immaculata

2b mijn breder of korter, of blaasvormig; larve met gechitiniseerde kop => 3

3a kort gangmijntje; larve met borstpoten, leeft later vrij in spinsel onder het blad: Agonopterix arenella

3b brede onregelmatige gang of lange blaas; larve pootloos, blijft tot kort voor de verpopping in de mijn: Orthochaetes setiger

4a blaasmijn; vaak wel een begingang => 5

4b gangmijn => 9

5a blaasmijn < 1 cm, onderzijdig, meestal een aantal in een blad; lijkt van boven een rode wrat: Cystiphora sonchi

5b blaasmijn > 1 cm, bovenzijdig => 6

6a langgerekte blaas (eventueel gelobd), bovenop de hoofdnerf => 7

6b blaas meer rondachtig, zonder associatie met de hoofdnerf => 8

7a larve solitair: Trypeta immaculata

7b mijn bevat verscheidene larven: Liriomyza bulgarica

8a frass spaarzaam, in kleine zwarte korrels: Liriomyza sonchi

8b frass in talrijke, grote, zwartgroene korrels: Liriomyza endiviae

9a mijn op, vanuit, of (deels) in, de hoofdnerf => 10

9b mijn zonder associatie met de hoofdnerf => 14

10a secundaire vraatlijnen opvallend; brede, blaasvormige gang met lobbige uitlopers: Trypeta immaculata

10b secundaire vraatlijnen ontbreken; min of meer veervormige mijn => 11

11a zijtakken van de mijn met frass in sliertjes; verpopping buiten de mijn; larve: kopskelet van het Phytomyzinae-type: Liriomyza strigata

11b zijtakken van de mijn met geen of zeer weinig, korrelige, frass; meeste frass én het puparium in de basis van de holle hoofdnerf; larve: kopskelet van het Agromyzinae-type: Ophiomyia-soorten => 12

12a larve: achterspiraculum met 8-9 papillen: Ophiomyia cunctata

12b achterspiraculum met > 10 papillen => 13

13a larve: voorspiraculum stekelvormig, steekt recht omhoog: Ophiomyia pulicaria

13b voorspiraculum breed, gebogen: Ophiomyia beckeri

14a puparium in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg; gang niet opvallend lang: Chromatomyia cf. syngenesiae

14b gang opvallend lang => 15

15a verpopping buiten de mijn: Phytomyza marginella

15b puparium aan het eind van de mijn: Ophiomyia maura

Niet opgenomen in de tabel: Cnephasia incertana; Liriomyza bryoniae, trifolii.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 3.x.2021