Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Sonchus asper

gekroesde melkdistel, akkermelkdistel

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad bladvlek Mycosphaerellaceae Septoria sonchifolia
blad bladvlek Plectosphaerellaceae Spermosporina sonchi-oleracei
predator Mycosphaerellaceae Ramularia coleosporii
blad bladvlek Didymellaceae Ascochyta sonchi
blad vrijlevend Miridae Closterotomus norwegicus
blad dons onzeker Erysiphales Golovinomyces cichoracearum
bloem vrijlevend Noctuidae Cucullia lactucae
blad vrijlevend Cicadellidae Hauptidia provincialis
bloem vrijlevend Pterophoridae Crombrugghia distans
wortel boorder Tortricidae Celypha rosaceana
blad mineerder Curculionidae Orthochaetes setiger
blad schildje Aleyrodidae Trialeurodes vaporariorum
wortel vrijlevend Aphididae Trama troglodytes
blad mineerder Agromyzidae Chromatomyia horticola
blad dons Peronosporales Bremia stellata
wortel vrijlevend Aphididae Trama maritima
stengel vrijlevend Aphididae Aphis craccivora
stengel mineerder onzeker Agromyzidae Ophiomyia cichorii
wortelhals vrijlevend onzeker Psyllidae Craspedolepta sonchi
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae fabae
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Pemphigus bursarius
stengel vrijlevend Aphididae Uroleucon cichorii
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
bloem boorder Tephritidae Ensina sonchi
bloem boorder Tephritidae Trupanea amoena
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia schlechtendaliana
bloem gal Tephritidae Tephritis formosa
bloem vrijlevend zomergeneratie Aphididae Hyperomyzus lactucae
blad boorder Agromyzidae Ophiomyia beckeri
blad boorder Agromyzidae Ophiomyia cunctata
blad dons Erysiphales Golovinomyces sonchicola
blad bladvlek Entylomatales Entyloma sonchi
blad gal Cecidomyiidae Cystiphora sonchi
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza bryoniae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza bulgarica
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza endiviae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza sonchi
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza strigata
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza trifolii
blad mineerder Agromyzidae Ophiomyia pulicaria
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza marginella
blad mineerder Curculionidae Orthochaetes insignis
blad wrat Chytridiales Synchytrium globosum
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia littoralis
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia opizii
blad wrat uredinia telia Pucciniales Coleosporium sonchi
blad wrat uredinia telia Pucciniales Miyagia pseudosphaeria
stengel gal Cynipidae Aulacidea follioti
stengel gal Cynipidae Timaspis sonchi
stengel vrijlevend belangrijkste Aphididae Uroleucon sonchi
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Hyperomyzus pallidus

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 6.xii.2022