orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
bloem verborgen Elachistidae Depressaria badiella
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia stephensiana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia stephensiana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad verborgen Tortricidae Cnephasia incertana
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia longana
bloem verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia longana
bladknop verborgen Tortricidae Cnephasia conspersana
blad verborgen Tortricidae Cnephasia pasiuana
bloem boorder larve Curculionidae Glocianus distinctus
blad mineerder Curculionidae Orthochaetes setiger
blad schildje Aleyrodidae Aleyrodes proletella
blad bladvlek Capnodiales Ramularia inaequalis
stengel boorder Agromyzidae Melanagromyza oligophaga
stengel mineerder Agromyzidae Ophiomyia heringi
wortelhals vrijlevend onzeker Psyllidae Craspedolepta sonchi
blad vrijlevend Aphididae Aphis leontodontis
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae fabae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Brachycaudus helichrysi
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
bloem boorder Tephritidae Campiglossa achyrophori
bloem boorder Tephritidae Ensina sonchi
bloem gal Aphididae Uroleucon hypochoeridis
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia hypochoeridis
bloem gal Cecidomyiidae Jaapiella compositarum
bloem gal Cecidomyiidae Jaapiella hypochoeridis
bloem gal zelden Tephritidae Tephritis formosa
bloem gal Tephritidae Tephritis vespertina
bloem gal Tephritidae Campiglossa producta
blad boorder Agromyzidae Ophiomyia beckeri
blad boorder Agromyzidae Ophiomyia cunctata
blad dons Erysiphales Golovinomyces cichoracearum
blad dons Erysiphales Podosphaera erigerontis-canadensis
blad dons Peronosporales Bremia lactucae
blad bladvlek Entylomatales Entyloma maireanum
blad gal Agromyzidae Phytomyza cecidonomia
blad gal Aphididae Aphis hypochoeridis
blad gal Cynipidae Aulacidea andrei
blad gal Eriophyidae Aceria hypochoerina
blad gal onzeker Psyllidae Craspedolepta flavipennis
blad gal Taphrinales Protomyces kriegerianus
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza pusilla
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza strigata
blad mineerder Agromyzidae Ophiomyia pulicaria
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza marginella
blad mineerder Curculionidae Orthochaetes insignis
blad mineerder Drosophilidae Scaptomyza flava
blad mineerder Tephritidae Trypeta immaculata
blad wrat Albuginales Pustula obtusata
blad wrat uredinia telia Pucciniales Puccinia hypochaeridis
blad wrat uredinia telia Pucciniales Puccinia marquesii
blad wrat uredinia telia Pucciniales Puccinia montivaga
blad vrijlevend Eriophyidae Epitrimerus hypochoerisi
stengel boorder Agromyzidae Napomyza lateralis
stengel gal Cynipidae Phanacis hypochoeridis
wortel vrijlevend Aphididae Trama caudata
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Nasonovia ribisnigri
wortel vrijlevend Aphididae Trama troglodytes
blad vrijlevend Aphididae Aulacorthum palustre
stengel vrijlevend Aphididae Uroleucon cichorii
wortel vrijlevend Aphididae Aphis pernilleae
bloem vrijlevend Aphididae Uroleucon mierae
stengel vrijlevend Aphididae Uroleucon sonchi
wortelhals vrijlevend Aphididae Protaphis picridicola

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 11.i.2020