Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Prenanthes

Prenanthes hazensla, bergsla

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a primaire blaasmijn => 2

1b min of meer brede gangmijn => 3

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve solitair; achterspiraculum met 3 papillen: Liriomyza puella

2b vaak verscheidene larven in een mijn; achterspiraculum met 8 papillen: Liriomyza sonchi

3a lange gang, deels bovenzijdig, deels onderzijdig, vrijwel onafhankelijk van de nervatuur: Phytomyza marginella

3b gang niet opvallend lang, de nervatuur volgend of uit de hoofdnerf ontspringend => 4

4a een aantal korte gangetjes, onafhankelijk van elkaar ontspringend uit de hoofdnerf: Ophiomyia pulicaria

4b gang bovenop de hoofd- en zijnerven => 5

5a gang breed; primaire en secundaire vraatlijnen opvallend; frass in brokjes: Trypeta immaculata

5b gang small; alleen primaire vraatlijnen zichtbaar; frass in sliertjes: Liriomyza strigata

Niet in de tabel opgenomen: Liromyza hieracii; Ophiomyia cunctata.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 7.vi.2019