Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Campanula

Campanula klokje

Incl. Symphyandra.

(For a dichotomous table for galls on Campanula by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a mijn voldiep; larve met geschitiniseerde kop => 2

1b mijn onder- of bovenzijdig; larve een made => 5

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a mijnen heel klein; oudere larve leeft tussen samengesponnen bladeren => 3

2b mijnen normaal van grootte; oudere larve in een bladrol, of levenslang minerend => 4

3a pinacula kleurloos (wel zijn de de bases van de borstels zwart): Cnephasia incertana

3b pinacula zwart: Cnephasia asseclana

4a langgerekte blaasmijn; alleen in het voorjaar op Campanula persicifolia: Orophia ferrugella

4b mijn, tenminste in het begin, een duidelijke gang: Orthochaetes insignis

5a dun gangetje, afdalend naar de bladsteel, vandaar naar de stengelschors: Ophiomyia eucodonus

5b mijn groter, blijft binnen het blad => 6

6a verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

6b verpopping buiten de mijn => 7

7a vertakte gangmijn, gepositioneerd boven de hoofdnerf en dikste zijnerven: Liriomyza strigata

7b geen relatie van de mijn met de nervatuur => 8

8a bovenzijdige blaasmijn, voorafgegaan door een kort smal gangetje; gewoonlijk verscheidene larven in een mijn: Amauromyza gyrans

8b gangmijn; larve solitair => 9

9a gang ondiep, wittig; frass in losse korrels: Phytomyza campanulae

9b gang dieper, groenig; frass in begindeel in parelsnoertjes: Phytomyza rapunculi

Niet in de tabel opgenomen: Ophiomyia versera.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 14.iii.2022