Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Campanula rapunculoides

akkerklokje

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad bladvlek Capnodiales Ramularia macrospora
predator Capnodiales Ramularia coleosporii
blad bladvlek Mycosphaerellaceae Ramularia rapunculoides
blad vrijlevend Miridae Adelphocoris seticornis
bloem vrijlevend Miridae Leptopterna euxinia
blad vrijlevend Miridae Orthocephalus brevis
blad vrijlevend Miridae Plagiognathus bipunctatus
blad vrijlevend Miridae Plagiognathus chrysanthemi
bloem vrijlevend Miridae Stenotus binotatus
blad vrijlevend Miridae Strongylocoris leucocephalus
blad wrat uredinia telia Pucciniales Coleosporium tussilaginis
bloem vrijlevend Erebidae Schrankia costaestrigalis
bloem boorder Nitidulidae Astylogethes substrigosus
bloem boorder Nitidulidae Astylogethes corvinus
bloem boorder Nitidulidae Astylogethes subrugosus
vrucht boorder larve Curculionidae Cleopomiarus plantarum
vrucht boorder larve Curculionidae Miarus ajugae
vrucht boorder Curculionidae Cleopomiarus meridionalis
blad dons Erysiphales Golovinomyces bolayi
blad schildje Aleyrodidae Aleyrodes lonicerae
vrucht gal Curculionidae Miarus campanulae
bloem dons Peronosporales Peronospora corollae
bloem gal Cecidomyiidae Contarinia campanulae
bloem gal Eriophyidae Aculus schmardae
blad dons Erysiphales Golovinomyces orontii
blad dons Peronosporales Peronospora erinicola
blad gal Cecidomyiidae Dasineura acuminata
blad mineerder Agromyzidae Amauromyza gyrans
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza strigata
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza rapunculi
blad wrat uredinia telia Pucciniales Coleosporium campanulae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
stengel gal Asterolecaniidae Planchonia arabidis
stengel mineerder Agromyzidae Ophiomyia eucodonus
wortel gal Plasmodiophorales Spongospora campanulae
onbekend gal Cecidomyiidae Dasineura szepligetii
bloem vrijlevend Aphididae Uroleucon campanulae
stengel gal belangrijkste Aphididae Uroleucon rapunculoidis
blad vrijlevend Aphididae Uroleucon nigrocampanulae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 16.vii.2022