Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Jasione montana

zandblauwtje

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad verborgen Thripidae Thrips angusticeps
bloem verborgen Thripidae Thrips atratus
onbekend onbekend Aeolothripidae Aeolothrips pyrenaicus
bloem verborgen Phlaeothripidae Haplothrips distinguendus
bloem predator Phlaeothripidae Haplothrips acanthoscelis
bloem predator Aeolothripidae Aeolothrips intermedius
stengel boorder Mordellidae Mordellistenula perrisi
blad vrijlevend Miridae Calocoris roseomaculatus
blad vrijlevend Lygaeidae Ortholomus punctipennis
blad vrijlevend Miridae Strongylocoris luridus
stengel boorder Cerambycidae Agapanthia suturalis
bloem vrijlevend Geometridae Eupithecia satyrata
bloem verborgen Phlaeothripidae Haplothrips jasionis
blad vrijlevend Thripidae Thrips major
bloem boorder Nitidulidae Astylogethes subrugosus
bloem boorder Nitidulidae Astylogethes substrigosus
bloem boorder Pyralidae Homoeosoma nimbella
vrucht boorder Tortricidae Cochylis pallidana
vrucht boorder larve Curculionidae Cleopomiarus graminis
bloem vrijlevend imago Curculionidae Cleopomiarus micros
wortelhals vrijlevend Aphididae Dysaphis brevirostris
stengel mineerder Agromyzidae Ophiomyia heringi
stengel mineerder Agromyzidae Liriomyza buhri
stengel boorder Agromyzidae Napomyza hirticornis
systemisch gal Eriophyidae Aceria enantha
blad wrat uredinia telia Pucciniales Coleosporium campanulae
blad wrat telia Pucciniales Puccinia campanulae
stengel boorder Agromyzidae Napomyza lateralis
wortel vrijlevend Aphididae Aphis psammophila
bloem vrijlevend Aphididae Uroleucon campanulae
wortelhals vrijlevend zomergeneratie onzeker Aphididae Dysaphis sorbi

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 11.xi.2023