Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Knautia

Knautia knautia

(For a dichotomous table for galls on Kautia by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a voldiepe gang- of blaasmijn; larve met gechitiniseerde kop => 2

1b mijn boven- of onderzijdig, groenig op doorzicht; larve een made => 5

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve met buikpoten en pinacula; lichaam grijs; oudere larven leven vrij tussen samengesponnen bladeren => 3

2b larve zonder buikpoten of pinacula; lichaam geel of groen; de larve mineert levenslang => 4

3a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

3b pinacula zwart: Cnephasia stephensiana

4a grote doorzichtige, blaasmijn, met op de plek van de ovipositie een glimmend-zwart druppeltje opgedroogd secreet: Trachys troglodytes (en ? T. subglaber)

4b gangmijn; geen glimmend zwart duppeltje: cf. Apteropeda orbiculata

5a primaire blaasmijn aan de bladrand; vraatlijnen zeer duidelijk: Agromyza woerzi

5b gangmijn of secundaire blaasmijn, zonder duidelijke vraatlijnen => 6

6a gangen vanuit de hoofdnerf, of veervormig vertakte mijn op de hoofdnerf => 7

6b mijn zonder associatie met de hoofdnerf => 9

7a gangetjes in de bladschijf ontspringen alle aan (het basale deel van) de hoofdnerf: Chromatomyia ramosa

7b gang veervormig vertakt, hoofdas bovenop hoofdnerf => 8

8a puparium in de mijn: Chromatomyia scabiosarum

8b larve verlaat voor de verpopping de mijn: Liriomyza strigata

9a frass bijna ontbrekend, of enkele grote klompen aan het eind van de mijn: Aulagromyza similis

9b frass in verspreide korrels => 10

10a omgeving van de mijn intensief violet verkleurd; mijn meestal in bladtop: Chromatomyia succisae

10b omgeving van de mijn (die overal op het blad kan liggen) niet verkleurd: Chromatomyia horticola

Door Palm (1989a) wordt knautia vermeld als waardplant van Agonopterix arenella. Omdat alle andere waardplanten van deze soort asteraceeƫn zijn is dit vermoedelijk een incidentele waarneming.

Niet in de tabel opgenomen: Cnephasia incertana, stephensiana; Trachys troglodytes subglaber.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 15.iv.2020