Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Scabiosa

Scabiosa duifkruid

(For a dichotomous table for galls on Scabiosa by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a grote vouwmijn: Phyllonorycter scabiosella

1b vlekmijn => 2

1c mijn doorzichtig, voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 4

1d mijn onder- of bovenzijdig; larve een made => 5

1e gallen etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve mineert vanuit een aan de plant bevestigde lange spinselbuis: Scythris siccella

2b larve mineert vanuit een transportabele zak => 3

3a zak slakkenhuisvormig; gaatje in de mijn niet zuiver rond: Apterona helicoidella

3b zak buisvormig, een stukje plantenstengel: Epidola barcinonella

3c zak buisvormig, van zijde; gaatje in de mijn rond: Coleophora paripennella (voorkomen op deze waardplant niet zeker)

4a op de plek van de ovipositie een glimmend-zwart druppeltje opgedroogd secreet; larve verpopt in de mijn: Trachys troglodytes

4b zo’n zwart druppeltje niet aanwezig; de oudere larve verlaat de mijn en leeft daarna tussen samengesponnen bladeren of in een buis van spinsel: Rhopobota stagnana

5a mijn zonder associatie met de hoofdnerf => 6

5b gangen vanuit de hoofdnerf, of veervormig vertakte mijn op de hoofdnerf => 10

6a frass bijna ontbrekend, of enkele grote klompen aan het eind van de mijn; puparium buiten de mijn; vaak secundaire blaasmijn: Aulagromyza similis

6b frass als korrels, draadstukjes e.d. aanwezig; puparium in de mijn => 7

7a gang lang, in bovenste bladhelft; blad ter plaatse violet verkleurd: Chromatomyia succisae

7b gang korter, geen voorkeur voor een deel van het blad, geen violette verkleuring => 8

8a frass in korte of lange draadstukjes; gang sterk gewonden => 9

8b frass in gespatiƫerde korrels; gang niet sterk gewonden: Chromatomyia horticola

9a frass in draadstukjes of sliertjes: Chromatomyia scabiosae

9b frass in een min of meer continue draad: Chromatomyia scabiosella

10a gangetjes in de bladschijf ontspringen alle aan (het basale deel van) de hoofdnerf: Chromatomyia ramosa

10b gang veervormig vertakt, hoofdtak bovenop hoofdnerf => 11

11a puparium in de mijn: Chromatomyia scabiosarum

11b puparium buiten de mijn: Liriomyza strigata

Niet in de tabel opgenomen: Trachys troglodytes subglaber.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 12.iv.2020