Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Scabiosa ochroleuca

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
bloem predator Aeolothripidae Aeolothrips fasciatus
blad verborgen Thripidae Thrips tabaci
bloem verborgen Phlaeothripidae Haplothrips distinguendus
bloem verborgen Thripidae Thrips praetermissus
blad bladvlek Didymellaceae Ascochyta dipsaci
blad bladvlek Mycosphaerellaceae Septoria scabiosicola
blad bladvlek Dothideomycetes Asteromella scabiosae
blad bladvlek Capnodiales Ramularia bosniaca
bloem vrijlevend Noctuidae Omphalophana antirrhinii
stengel boorder Cerambycidae Agapanthiola leucaspis
blad vrijlevend Chrysomelidae Galeruca pomonae
blad vrijlevend Cimbicidae Abia nitens
bladknop boorder Unknown code! onzeker Pterophoridae Gillmeria miantodactylus
wortel boorder Tortricidae Aethes hartmanniana
bloem boorder Alucitidae Alucita huebneri
bloem dons Peronosporales Peronospora violacea
bloem gal Microbotryales Microbotryum intermedium
bladknop gal Eriophyidae Aceria squalida
blad dons Erysiphales Erysiphe knautiae
blad dons Erysiphales Leveillula taurica
blad dons Erysiphales Podosphaera dipsacacearum
blad dons Peronosporales Peronospora knautiae
blad mineerder Agromyzidae Chromatomyia scabiosae
blad mineerder Agromyzidae Chromatomyia scabiosella
blad mineerder Gracillariidae Phyllonorycter scabiosella
stengel gal Alucitidae Alucita grammodactyla
stengel gal Asterolecaniidae Planchonia arabidis
bloem vrijlevend voorjaarsgeneratie Aphididae Aphis confusa
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis confusa
wortelhals vrijlevend Aphididae Aphis thomasi
stengel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Macrosiphum rosae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 14.x.2023