Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Succisa

Succisa blauwe knoop

(For a dichotomous table for galls on Succisa by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a doorzichtige, voldiepe, meestal blaasvormige mijn; larve met gechitiniseerde kop => 2

1b mijn onder- of bovenzijdig, min of meer duidelijk gangachtig; larve een made => 3

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a op de plek van de ovipositie een glimmend-zwart druppeltje opgedroogd secreet; larve verpopt in de mijn: Trachys subglaber, mogelijk ook T. troglodytes

2b niet zo’n zwart druppeltje; larve mineert vanuit een spinselbuis: Scythris picaepennis

3a mijn zonder associatie met de hoofdnerf => 4

3b gangen vanuit de hoofdnerf, of veervormig vertakte mijn op de hoofdnerf => 6

4a frass bijna ontbrekend, of enkele grote klompen aan het eind van de mijn; puparium wordt buiten de mijn gevormd; vaak secundaire blaasmijn: Aulagromyza similis

4b frass als korrels, draadstukjes e.d. aanwezig; puparium in de mijn => 5

5a gang lang, in bovenste bladhelft; blad ter plaatse violet verkleurd: Chromatomyia succisae

5b gang korter, geen voorkeurs-positie, geen violette verkleuring: Chromatomyia horticola

6a gangetjes in de bladschijf ontspringen alle aan (het basale deel van) de hoofdnerf: Chromatomyia ramosa

6b gang veervormig vertakt, hoofdtak bovenop hoofdnerf: Liriomyza strigata

Niet in de tabel opgenomen: Rhopobota stagnana; Trachys troglodytes subglaber.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 20.vi.2020