Arctostaphylos berendruif

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a vlekmijn: Coleophora arctostaphyli

1b gang- en/of blaasmijn => 2

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a mijn klein, met fijne frasskorrels; oudere larven leven later vrij tussen samengesponnen bladeren: Argyroploce arbutella

2b mijn veel groter; larve blijft tot kort voor de verpopping in de mijn => 3

3a een gang die eindigt op de bladsteel, of een blaas die daar ontspringt: Etainia albibimaculella

3b geen associatie met de bladsteel: Epinotia nemorivaga

Tabellen voor alle parasieten per soort

mod 10.iii.2018