Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Vaccinium

Vaccinium bosbes

(For a dichotomous table for galls on Vaccinium by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a blaasmijn, waaruit uiteindelijk een rond of ovaal stuk wordt uitgesneden => 2

1b vlekmijn => 4

1c onderzijdige vouwmijn: Phyllonorycter junoniella

1d gangmijn of blaasmijn (zonder uitsnede) => 9

1e gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a uitsnede rond; ei afgezet in het bladweefsel => 3

2b uitsnede ovaal; ei afgezet op het blad => 4

3a mijn in het centrum van met het blad; mei-juni: Incurvaria masculella

3b mijn bij de bladrand, vooral in de bladtop; juli-augustus: Incurvaria oehlmanniella

3c soort van het gebergte: Incurvaria vetulella

4a zak omhuld met een uitgemijnd, verdroogd en verfrommeld blaadje: Coleophora uliginosella

4b samengestelde bladzak => 5

4c spatelvormige bladzak => 8

4d schedezak (uitzonderlijk): Coleophora pyrrhulipennella

5a zak opgebouwd uit een groot aantal smalle bladringetjes; achtereind sterk gekromd: Coleophora vitisella

5b zak opgebouwd uit ca 3-6 bladstukjes; achtereind recht => 6

6a de larve vreet aan de bovenzijde van het blad: Coleophora vacciniella

6b de larve vreet aan de onderzijde => 7

7a op Vaccinium vitis-daea (zelden myrtillus): Coleophora idaeella

7b op Vaccinium uliginosum: Coleophora plumbella

8a larven vreten nog in het voorjaar: Coleophora glitzella

8b larven zijn in het najaar al volgroeid, eten niet meer na de overwintering: Coleophora murinella

9a begin van de mijn bij een eischaaltje; larve blijft tot de verpopping, of onmiddellijk daarvoor, in de mijn => 10

9b geen eischaaltje; larven leven later vrij tussen samengesponnen bladeren => 11

10a mijn gangvormig, meestal een secundaire blaasmijn vormend; verpopping buiten de mijn: Stigmella myrtillella

10b mijn een gang, overgaand in een primaire blaas; verpopping in de mijn: Fomoria weaveri

11a mijn zeer klein; minerende larven omstreeks juni en october: Rhopobota myrtillana

11b mijn niet opvallend klein; minerende larven in april, mei => 12

12a larve wittig: Rhopobota ustomaculana

12b larve bruingeel: Argyroploce arbutella

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 25.iv.2020