Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Vaccinium myrtillus

blauwe bosbes

orgaanparasiteerwijzestadiumopmerkingtaxonomische groepparasiet
bladvrijlevendimagoCixiidaeCixius similis
stengelvrijlevendlarveAphrophoridaeAphrophora corticea
bladvrijlevendCicadellidaeAguriahana pictilis
bladvrijlevendonzekerCicadellidaeMacrosteles variatus
bladvrijlevendCicadellidaeOphiola decumana
bladvrijlevendimagoCixiidaeTachycixius pilosus
bladvrijlevendTetranychidaeBryobia praetiosa
bladvrijlevendimagoChrysomelidaeNeocrepidodera corpulenta
bladvrijlevendTenthredinidaeEuura schlueteri
bladverborgenChimabachidaeDiurnea lipsiella
bladverborgenTortricidaePhiaris bipunctana
wortelschildjePseudococcidaePeliococcus calluneti
stengelschildjeDiaspididaeDiaspidiotus bavaricus
stengelschildjeEriococcidaeAcanthococcus uvaeursi
bladverborgenzeldenTortricidaeAncylis unculana
bladverborgenTortricidaeAncylis myrtillana
bladschildjeCoccidaePhyllostroma myrtilli
bladverborgenTortricidaeOrthotaenia undulana
bladverborgenTortricidaeApotomis sauciana
bladverborgenTortricidaeCelypha rivulana
bladverborgenChimabachidaeDasystoma salicella
bladverborgenGelechiidaeNeofaculta infernella
bladverborgenTortricidaeEpinotia mercuriana
bladverborgenTortricidaeArchips betulana
bladverborgenPhiaris metallicana
bladverborgenTortricidaeHedya nubiferana
bladverborgenGelechiidaeProlita sexpunctella
bladverborgenTortricidaeGypsonoma nitidulana
bladverborgenTortricidaeRhopobota naevana
bladverborgenGelechiidaeAthrips pruinosella
bladverborgenTortricidaeDitula angustiorana
bladverborgenTortricidaeEulia ministrana
bladverborgenTortricidaeAphelia paleana
bladverborgenTortricidaeClepsis senecionana
bladvrijlevendTenthredinidaePristiphora cincta
bladvrijlevendTenthredinidaePristiphora mollis
bladverborgenTortricidaeClepsis steineriana
bladverborgenTortricidaePandemis heparana
bladverborgenTortricidaeArgyrotaenia ljungiana
bladvrijlevendTenthredinidaePristiphora carinata
bladverborgenTortricidaeChoristoneura hebenstreitella
bladverborgenTortricidaePandemis cerasana
bladverborgenTortricidaeCapua vulgana
bladverborgenTortricidaeOlindia schumacherana
bladverborgenTortricidaeParamesia gnomana
bladverborgenTortricidaeLozotaenia forsterana
bladverborgenTortricidaeAcleris lipsiana
bladverborgenTortricidaeAcleris maccana
bladverborgenTortricidaeAcleris caledoniana
bladverborgenTortricidaeAcleris variegana
bladverborgenTortricidaeAcleris laterana
bladmineerderIncurvariidaeIncurvaria vetulella
bladschildjeAleyrodidaeAsterobemisia carpini
bladschildjeAleyrodidaeAleurolobus wunni
bladvrijlevendTenthredinidaeCaliroa annulipes
stengelschildjeDiaspididaeLepidosaphes ulmi
bladvrijlevendPsyllidaeCacopsylla myrtilli
bladvrijlevendAphididaeAulacorthum vaccinii
systemischgalExobasidialesExobasidium myrtilli
bladknopgalCecidomyiidaeJaapiella vacciniorum
bladdonsErysiphalesPodosphaera myrtillina var. myrtillina
bladbladvlekExobasidialesExobasidium arescens
bladbladvlekincertae sedisLeptosphaerulina myrtillina
bladgalCecidomyiidaeDasineura myrtylli
bladgalonzekerCecidomyiidaeHygrodiplosis vaccinii
bladmineerderonzekerColeophoridaeColeophora murinella
bladmineerderColeophoridaeColeophora vacciniella
bladmineerderIncurvariidaeIncurvaria masculella
bladmineerderIncurvariidaeIncurvaria oehlmanniella
bladmineerderNepticulidaeStigmella myrtillella
bladmineerderTortricidaeRhopobota myrtillana
bladwraturedinia teliaPuccinialesNaohidemyces vacciniorum
bladvrijlevendEriophyidaePhyllocoptes vaccinii
stengelgalExobasidialesExobasidium aequale
stengelgalDiaspididaeChionaspis salicis
stengelvrijlevendAphididaeAphis vaccinii
bladvrijlevendAphididaeAulacorthum rufum

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 7.ii.2021