Phlox vlambloem

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a voldiepe gang of blaas; de larve brengt de meeste tijd echter door als stengelboorder: Delia echinata

1b gangmijn; de larve blijft in het blad => 2

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a verpopping in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg; frass in losse korrels: Chromatomyia horticola

2b verpopping buiten de mijn; frass in sliertjes => 3

3a gang veervorming vertakt; hoofd- en zijtakken bovenop middennerf en zijnerven: Liriomyza strigata

3b gang minder, en niet veervormig, vertakt: Liriomyza bryoniae

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii.

mod 9.x.2017