Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Echium

Echium slangenkruid

(For a dichotomous table for galls on Echium by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a vlekmijn => 2

1b mijn voldiep => 3

1c mijn geheel of grotendeels boven- of onderzijdig => 7

1d gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve in slakkenhuisvormige zak: Apterona helicoidella

2b larve in een buisvormige zak: Coleophora pennella

3a mijn groot, met een sterk opgeblazen centrum => 4

3b mijn klein, onregelmatig, zonder duidelijk centrum => 5

4a mijn hoofdzakelijk laag in het blad, doet het blad sterk vervormen; veel op Echium: Cynaeda dentalis

4b mijn meer in het topdeel van het blad, doet het niet zo sterk vervormen; zelden op Echium: Epascestria pustulalis

5a larve: pinacula kleurloos (de basis van de borstels is wel zwart): Cnephasia incertana

5b pinacula zwart => 6

6a larve: abdomeneind met een zwarte anale kam: Cnephasia asseclana

6b geen anale kaam aanwezig: Cnephasia stephensiana

7a larve met poten en een gechitiniseerde kop => 8

7b larve een made => 10

8a pop naakt in de mijn, werkt zich voor het uitkomen half uit de mijn: Dialectica scalariella

8b pop blijft in de mijn => 9

9a pop dicht bezet met fijne, korte, “haartjes”: Aproaerema lerauti

9b pop met glad integument: Perittia echiella

10a gangmijn van begin tot einde; puparium in de mijn; frass in gepatiëerde korrels: Chromatomyia horticola

10b blaas, al dan niet voorafgegaan door een gang; frass in draadstukjes => 11

11a mijn begint met een lang en smal ganggedeelte (lvaak overlopen door latere blaas, maar toch meestal nog herkenbaar aan het frass-spoor); kopskelet van de larve met 3 naar achteren gerichte armen: Agromyza abiens

11b geen begingang; kopskelet van de larve met 2 naar achteren gerichte armen: Phytomyza medicaginis

Niet in de tabel opgenomen: Coleophora tauricella (onvoldoende beschreven); ; Dialectica imperialella..

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 17.iv.2020