Lycopsis

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a gangmijn van begin tot eind; frass in losse korrels; verpopping in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

1b korte gangmijn, spoedig overgaand in (en meestal geheel overlopen door) een grote bruingekleurde blaas; frass in prikkeldraadachige stukjes; verpopping buiten de mijn: Agromyza abiens

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

Tabellen voor alle parasieten per soort

mod 21.iv.2019