Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Pulmonaria

Pulmonaria longkruid

(For a dichotomous table for galls on Pulmonaria by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a vlekmijn: Coleophora pennella

1b tenminste plaatselijk voldiepe blaasmijn; larve met poten en gechitineerde kop: Dialectica imperialella

1c mijn boven- of onderzijdig; larve een made => 2

1d gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a gangmijn van begin tot einde; puparium in de mijn; frass in geïsoleerde korrels: Chromatomyia horticola

2b uiteindelijk een blaasmijn; mijn bovenzijdig; verpopping gewoonlijk buiten de mijn; frass ten dele in draadstukjes => 3

3a larve: mandibel met 2 tanden, alternerend (van opzij schijnbaar dus 4 tanden); mijn gemeenschappelijk, van meet af aan 5-10 mm breed: Agromyza ferruginosa

3b mandibel met 2 tanden, niet alternerend; mijn aanvankelijk individueel, begint met een nauw begingangetje (later kan de begingang overlopen worden, en meestal versmelten verscheidene blazen tot een groot geheel): Agromyza abiens

Niet opgenomen in de tabel: Cnephasia incertana, stephensiana; Coleophora pulmonariella; Phytomyza pulmonariae, Phytosciara halterata, macrotricha.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 31.v.2020