Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Galeopsis

Galeopsis hennepnetel

(For a dichotomous table for galls on Galeopsis by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a mijn boven- of onderzijdig; frass in twee rijen; larve een made => 2

1b mijn voldiep; frass in een enkele rij; larve met gechitiniseerde kop => 9

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a gangmijn van begin tot eind => 3

2b gangmijn, die zich tot een blaas verbreedt => 6

3a eerste deel van de gang in een dichte spiraal; het blad daar vaak verkleurd: Liriomyza eupatorii

3b geen beginspiraal => 4

4a gang veervormig, hoofdas bovenop hoofdnerf: Liriomyza strigata

4b gang niet veervormig, onafhankelijk van de hoofdnerf => 5

5a frass in geïsoleerde wijd uiteen liggende korrels; puparium in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

5b frass in sliertjes; verpopping buiten de mijn: Liriomyza bryoniae

6a gang verbreedt zich geleidelijk; blaas meestal bovenop de hoofdnerf: Liriomyza xanthocera

6b overgang van gang naar blaas abrupt; blaas op een willekeurige plek => 7

7a in de begingang vormt de frass een brede groene middenband, met zeer fijne korreltjes langs de randen: Amauromyza labiatarum

7b frass in de vorm van zwarte korrels of draadstukjes langs de gangwand => 8

8a frass in de hele begingang in duidelijke draadstukjes, alternerend langs de wanden: Amauromyza lamii

8b frass in de begingang in kortere, slordig liggende draadstukjes; vooral tegen het einde van de gang in korrels: Amauromyza morionella

9a mijnen klein, van variabele, ondefinieerbare vorm; de oudere larven leven vrij tussen samengesponnen bladeren => 10

9b mijnen niet zo klein, duidelijke gang of blaas; larven mineren levenslang => 11

10a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

10b pinacula zwart: Cnephasia stephensiana

11a gangmijn: Apteropeda orbiculata

11b blaasmijn (eventueel met uitlopers): Dibolia cynoglossi en D. depressiuscula

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 28.iv.2020