Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Lamium album

witte dovenetel

synoniem: Lamium dumeticola

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad bladvlek Phyllostictaceae Phyllosticta lamii
blad bladvlek Mycosphaerellaceae Septoria lamiicola
blad vrijlevend Miridae Lygocoris pabulinus
blad vrijlevend Coreidae Ulmicola spinipes
blad vrijlevend Pentatomidae Eysarcoris venustissimus
wortel vrijlevend Cydnidae Tritomegas bicolor
wortel vrijlevend Cydnidae Tritomegas rotundipennis
blad mineerder Agromyzidae Amauromyza leonuri
blad vrijlevend Noctuidae Diarsia rubi
blad vrijlevend Noctuidae Noctua comes
blad vrijlevend Noctuidae Xestia xanthographa
bloem vrijlevend Noctuidae Agrochola circellaris
blad vrijlevend Noctuidae Phlogophora meticulosa
blad vrijlevend Noctuidae Diachrysia chrysitis
blad vrijlevend Noctuidae Autographa bractea
blad vrijlevend Erebidae Euplagia quadripunctaria
blad vrijlevend Geometridae Pseudopanthera macularia
blad vrijlevend onzeker Geometridae Xanthorhoe quadrifasiata
blad mineerder onzeker Choreutidae Prochoreutis myllerana
wortel boorder larve onzeker Curculionidae Mogulones abbreviatulus
blad vrijlevend Cicadellidae Eupteryx stachydearum
blad vrijlevend Cicadellidae Eupteryx atropunctata
blad vrijlevend Cicadellidae Eupteryx florida
blad vrijlevend Tingidae Tingis pilosa
onbekend onbekend Curculionidae Coeliastes rustemi
onbekend onbekend Curculionidae Thamiocolus longicornis
bloem boorder Nitidulidae Lamiogethes sulcatus
bloem boorder Nitidulidae Lamiogethes medvedevi
bloem boorder Nitidulidae Lamiogethes haemorrhoidalis
bloem boorder Nitidulidae Lamiogethes aeneoviridinitens
bloem boorder Nitidulidae Lamiogethes atrovirens
bloem boorder Nitidulidae Lamiogethes dieckmanni
bloem boorder Nitidulidae Lamiogethes difficilis
bloem boorder Nitidulidae Lamiogethes morosus
wortel boorder Curculionidae Thamiocolus sahlbergi
wortel boorder Curculionidae Thamiocolus imperialis
wortel boorder Curculionidae Thamiocolus sinapis
blad vrijlevend imago Chrysomelidae Longitarsus ballotae
blad vrijlevend Chrysomelidae Chrysolina fastuosa
blad vrijlevend Tenthredinidae Tenthredo atra
stengel boorder larve Curculionidae Coeliastes lamii
stengel gal Curculionidae Thamnurgus kaltenbachii
stengel mineerder Agromyzidae Ophiomyia labiatarum
bladknop gal Cecidomyiidae Dasineura lamiicola
bladknop gal Cecidomyiidae Macrolabis lamii
blad dons Erysiphales Neoërysiphe galeopsidis
blad dons Peronosporales Peronospora lamii
blad bladvlek Capnodiales Ramularia lamii
blad bladvlek Diaporthales Ascochyta lamiorum
blad gal Aphididae Aphis lamiorum
blad gal Cecidomyiidae Dasineura corniculata
blad mineerder Agromyzidae Agromyza flavipennis
blad mineerder Agromyzidae Amauromyza labiatarum
blad mineerder Agromyzidae Amauromyza lamii
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza bryoniae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza strigata
blad mineerder Coleophoridae Coleophora ochripennella
blad mineerder Sciaridae Phytosciara macrotricha
blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum
blad vrijlevend Aphididae Cryptomyzus alboapicalis
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Cryptomyzus galeopsidis
blad vrijlevend Eriophyidae Aceria lamii
wortel gal Heteroderidae Heterodera trifolii
wortel gal Ustilaginales Melanotaenium jaapii
blad vrijlevend Aphididae Cryptomyzus ballotae
blad vrijlevend zomergeneratie zelden Aphididae Cryptomyzus ribis
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Cryptomyzus stachydis
blad vrijlevend onzeker Aphididae Cryptomyzus ulmeri
stengel vrijlevend Aphididae Brachycaudus lamii

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 19.xi.2022