gevlekte dovenetel

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
stengel boorder larve Curculionidae Coeliastes lamii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus persicae
blad vrijlevend zelden Aphididae Cryptomyzus alboapicalis
blad vrijlevend Aphididae Ovatomyzus stachyos
stengel mineerder Agromyzidae Ophiomyia labiatarum
bloem gal Cecidomyiidae Dasineura lamii
bladknop boorder Cecidomyiidae Contarinia lamiicola
bladknop gal Cecidomyiidae Dasineura lamiicola
bladknop gal Cecidomyiidae Macrolabis lamii
blad dons Erysiphales Neoërysiphe galeopsidis
blad dons Peronosporales Peronospora lamii
blad bladvlek Capnodiales Ramularia lamii
blad bladvlek Diaporthales Ascochyta lamiorum
blad gal Aphididae Aphis lamiorum
blad gal Cecidomyiidae Contarinia lamii
blad mineerder Agromyzidae Agromyza flavipennis
blad mineerder Agromyzidae Amauromyza labiatarum
blad mineerder Agromyzidae Amauromyza lamii
blad mineerder Agromyzidae Amauromyza morionella
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza strigata
blad mineerder Sciaridae Phytosciara halterata
blad vrijlevend Aphididae Cryptomyzus ulmeri
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Cryptomyzus galeopsidis
stengel vrijlevend Aphididae Brachycaudus lamii

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 11.vi.2019