Leonurus hartgespan

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a vlekmijn; larve mineert vanuit een transportabele zak: Coleophora ballotella

1b gang- of blaasmijn, larve mineert van binnen uit => 2

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a voldiepe blaasmijn; larve met poten en gesclerotiseerde kop => 3

2b mijn onder- of bovenzijdig, altijd beginnend als een gang; larve een made => 4

3a ovipositieplek bedekt met een glimmend zwart druppeltje opgedroogd secreet: Trachys scrobiculatus ?

3b niet zo’n druppeltje: Dibolia occultans

4a gangmijn van begin tot eind => 5

4b smalle gangmijn, plotseling overgaand in een blaas => 7

5a puparium in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

5b verpopping buiten de mijn => 6

6a gang veervormig vertakt, hoofdas boven op de hoofdnerf; nooit een secundaire blaas: Liriomyza strigata

6b gang niet veervormig, niet gepaald door de nervatuur van het blad; vaak eindigend in een secundaire blaas: Liriomyza bryoniae

7a in de begingang vormt de frass een brede groene middenband, met zeer fijne korreltjes langs de randen: Amauromyza labiatarum

7b geen groene middenband, frass in duidelijke korrels of draadjes=> 8

8a frass in de begingang in onregelmatige zwarte strepen en korrels: Amauromyza leonuri

8b frass hier in regelmatige draadstukjes aan weerszijden van de gang: Amauromyza lamii

Tabellen voor alle parasieten per soort

mod 9.x.2017