Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Ballota

Ballota ballote

(For a dichotomous table for galls on Ballota by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a mijn voldiep; larve met gechitiniseerde kop => 2

1b mijn boven- of onderzijdig; larve een made => 4

1c vlekmijn => 9

1d gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a bij het begin van de mijn een glimmend zwart druppeltje verdroogd secreet: Trachys pumilus

2b niet zo’n druppeltje => 3

3a mijn sterk samengetrokken: Stephensia calpella

3b mijn vlak: Dibolia cynoglossi, depressiuscula

4a gangmijn van begin tot eind, eventueel deels een secundaire blaas => 5

4b smalle, nauwelijks breder wordende gang, plotseling gevolgd (en vaak overlopen) door een grote primaire blaas => 7

4c mijn onvoldoende beschreven (“een blaas”); soort uit Zuid-Europa: Amauromyza balcanica

5a het middelste deel van de gang vormt een duidelijke secundaire blaas: Phytomyza salviae

5b de gang vormt nergens een secundaire blaas => 6

6a gang veervormig, hoofdas bovenop hoofdnerf; frass in sliertjes; verpopping buiten de mijn: Liriomyza strrigata

6b gang niet veervormig, niet met hoofdnerf geassocieerd; frass in geisoleerde korrels; verpopping in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

7a in de begingang vormt de frass een brede groene middenband, met zeer fijne korreltjes langs de randen: Amauromyza labiatarum

7b frass niet vervloeid (geen groene middenband) maar in de vorm van zwarte korrels of draadstukjes langs de gangwand => 8

8a frass in de hele begingang in duidelijke draadstukjes, alternerend langs de wanden: Amauromyza lamii

8b frass in de begingang in kortere, slordig liggende draadstukjes; vooral tegen het einde van de gang in korrels: Amauromyza morionella

9a achterste deel van de zak naar beneden gebogen: Coleophora ballotella

9b achtereind van de zak vrijwel recht => 10

10a zak duidelijk zijdelings samengedrukt, vooral achteraan: Coleophora lineolea

10b zak weinig samengedrukt: Coleophora ochripennella

Niet in de tabel opgenomen: Amauromyza leonuri; Coleophora pennella; Dibolia maura.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 3.x.2021