Molucella klokken van Ierland

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a veervormig vertakte gangmijn, hoofd- en zijtakken bovenop hoofd- en zijnerven; verpopping buiten de mijn: Liriomyza strigata

1b mijn weinig of niet, onregelmatig, vertakt; verpopping in de mijn, in een, gewoonlijk onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii.

Tabellen voor alle parasieten per soort

mod 9.x.2017