Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Clinopodium

Clinopodium steentijm

Incl. Acinos, Calamintha; zie ook bij Satureja, bonenkruid, borstelkrans

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a vlekmijn => 2

1b voldiepe gang- of blaasmijn; larve met poten en gechitiniseerde kop => 3

1c onder- of bovenzijdige gang- of secundaire blaasmijn => 4

1d gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve in slakkenhuisvormige zak; gaatje in de mijn niet mooi rond: Apterona helicoidella

2b larve in een min of meer rechte zak; gaatje zuiver rond: Coleophora albitarsella

3a gangmijn (lopend langs de bladrand), overgaand in een blaas: Stephensia brunnichella

3b vrij door het blad slingerende gang: Apteropeda orbiculata

3c blaasmijn, zonder beging-gang, vaak met brede uitlopers: Dibolia occultans

4a puparium in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

4b verpopping buiten de mijn => 5

5a smalle gang die in een dikke nerf lijkt te eindigen: Ophiomyia curvipalpis

5b mijn eindigt niet op een nerf, maar in een secundaire blaas => 6

6a eerste deel van de mijn spiraalvormig gewonden: Phytomyza obscura

6b eerste deel niet spiraalvormig: Phytomyza nepetae

Niet in de tabel opgenomen: Apteropeda globosa; Coleophora obtectella; Dibolia depressiuscula; Habroloma triangulare; Scrobipalpa artemisiella; Stephensia cedronellae; Glaucolepis saturejae.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 18.xi.2020