Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Glechoma

Glechoma hondsdraf

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a blaasmijn, eventueel voorafgegaan door een begingang => 2

1b mijn gangachtig => 5

1c vlekmijn => 7

1d kleine, voldiepe mijntjes van ondefiniëerbare, variabele vorm; oudere larven vrij, hetzij tussen samengesponnen bladeren dan wel als veroorzakers van venstervraat => 8

1e gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a boven de plaats van de ovipositie, aan de bladrand, een glimmen-zwart druppeltje opgedroogd secreet; mijn zonder begingang: Trachys scrobiculatus

2b niet zo’n druppeltje; smalle begingang aanwezig, maar kan door de blaas overlopen zijn => 3

3a in de begingang vormt de frass een brede groene middenband, met zeer fijne korreltjes langs de randen: Amauromyza labiatarum

3b frass in de de gang als zwarte korrels of draadstukjes => 4

4a frass in de hele begingang in duidelijke draadstukjes, aan weerszijden langs de wand: Amauromyza lamii

4b frass in de begingang in kortere, slordig liggende draadstukjes; tegen het einde van de gang meer in korrels: Amauromyza morionella

5a mijn voldiep: Apteropeda orbiculata

5b mijn (bijna) geheel onder- of bovenzijdig, groenig in doorzicht => 6

6a mijn ligt boven de hoofdnerf, veervormig vertakt: Liriomyza strigata

6b mijn niet geassocieerd met de hoofnerf, zonder zijtakken: Phytomyza glechomae

7a groenige lapjeszak: Coleophora ochripennella

7b zwartbruine schedezak: Coleophora albitarsella

8a larve kleurloos-wittig, zonder borstpoten: Phytosciara halterata

8b larve grijs, met borstpoten => 9

9a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

9b pinacula zwart => 10

10a larve: achter/onder de anus een chitineuze kam: Cnephasia asseclana

10b geen anale kam aanwezig: Cnephasia stephensiana

In Engeland is op hondsdraf éénmaal Agromyza flavipennis waargenomen.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 9.x.2017