hondsdraf

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
wortel schildje Pseudococcidae Atrococcus cracens
blad verborgen Tortricidae Celypha lacunana
blad schildje Aleyrodidae Aleyrodes lonicerae
stengel boorder Agromyzidae Napomyza nigriceps
vrucht gal Cecidomyiidae Janetiella glechomae
bladknop gal Cecidomyiidae Dasineura glechomae
blad dons Erysiphales Golovinomyces biocellatus
blad dons Erysiphales Neoërysiphe galeopsidis
blad dons Peronosporales Peronospora glechomae
blad bladvlek Capnodiales Ramularia glechomatis
blad gal Cecidomyiidae Rondaniola bursaria
blad mineerder zelden Agromyzidae Agromyza flavipennis
blad mineerder belangrijkste Agromyzidae Amauromyza labiatarum
blad mineerder Agromyzidae Amauromyza lamii
blad mineerder Agromyzidae Amauromyza morionella
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza strigata
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza glechomae
blad mineerder Buprestidae Trachys scrobiculatus
blad mineerder Chrysomelidae Apteropeda orbiculata
blad mineerder Coleophoridae Coleophora albitarsella
blad mineerder Coleophoridae Coleophora ochripennella
blad mineerder Sciaridae Phytosciara halterata
blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia stipina
blad wrat telia Pucciniales Puccinia glechomatis
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Cryptomyzus galeopsidis
blad vrijlevend Eriophyidae Aculus glechomae
stengel gal Cynipidae Liposthenes glechomae
wortelhals vrijlevend Aphididae Ovatus glechomae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 23.ii.2020