Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Lallemantia

Lallemantia

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a gangmijn van begin tot eind => 2

1b mijn uiteindelijk een blaas => 3

2a gang veervormig vertakt, hoofd- en zijtakken bovenop hoofdnerf en zijnerven: Liriomyza strigata

2b gang weinig, en niet veervormig vertakt, niet afhankelijk van de bladnervatuur: Liriomyza bryoniae

3a overgang van gang naar blaas geleidelijk: Liriomyza xanthocera

3b overgang scherp => 4

4a frass (in verse mijnen!) in het gang-gedeelte als een brede, groene centrale band; larve: onderste van de drie papillen van het achterspiraculum sterk gebogen, als een boothaak: Amauromyza labiatarum

4b frass hier als twee rijen zwarte korreltjes; larve: de drie papillen van het achterspiraculum vrijwel gelijk in vorm: Amauromyza lamii

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 9.x.2017