Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Mentha

Mentha munt

(For a dichotomous table for galls on Mentha by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a vlekmijn; larve mineert vanuit een bruinzwarte zak: Coleophora albitarsella

1b fijn gangetje, dat van het blad, via de bladsteel, afdaalt langs de stengel: Glaucolepis saturejae

1c gang- of blaasmijn => 2

1d gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a voldiepe blaasmijn; larve met gechitiniseerde kop => 3

2b mijn boven- of onderzijdig; gang- of blaasmijn; larve een made => 9

3a op de ovipositieplek (aan de bladrand) een glimmend-zwart druppeltje opgedroogd secreet; larve met zwarte vlek op elk segment, verpopt in de mijn: Trachys scrobiculatus

3b zo’n druppeltje afwezig; larve niet zo bont; verpopping extern => 4

4a rimpelige, voldiepe blaasmijn; de eerste mijn die de larve maakt begint met een fijn gangetje: Stephensia cedronellae

4b mijn vlak, geen begingang => 5

5a de larve mineert levenslang; larve zonder buikpoten: Dibolia occultans

5b alleen de jonge larven mineren, later leven ze tussen samengesponnen bladeren; larven met buikpoten => 6

6a larven met 5 lengtelijnen: Scrobipalpa artemisiella

6b larven zonder, of met 1 lengtelijn => 7

7a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

7b pinacula zwart => 8

8a larve: achter/onder de anus een chitineuze kam: Cnephasia asseclana

8b geen anale kam aanwezig: Cnephasia stephensiana

9a smalle gangmijn, plotseling overgaand in een grote primaire blaas; secundair vraatlijnen ontbreken => 10

9b gangmijn van voor tot achter; de gangwindingen kunnen echter zo dicht opeen komen te liggen dat een secundaire blaas ontstaat, met duidelijke secundaire vraatlijnen => 11

10a in de begingang vormt de frass een brede groene middenband, met zeer fijne korreltjes langs de randen: Amauromyza labiatarum

10b frass in de gang als zwarte draadstukjes aan weerszijden langs de wand: Amauromyza lamii

11a secundaire blaasmijn, secundaire vraatlijnen duidelijk; mijn begint met een bruin vlekje: Phytomyza tetrasticha

11b geen secundaire blaasmijn; secundaire vraatlijnen ontbreken; mijn begint niet met een bruin vlekje => 12

12a puparium in de mijn, voorspiracula steken door de epidermis naar buiten; frass in geïsoleerde korrels: Chromatomyia horticola

12b larve verlaat voor de verpopping de mijn door een boogvormige snede in de epidermis (soms gebeurt de verpopping al in het blad, maar dan is de boogsnede toch al gemaakt, en steken de spiracula niet door de epidermis); frass ten dele in sliertjes: Phytomyza petoei

Not included in the key: Dibolia cryptocephala.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 1.iv.2020