Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

genus Forsythia

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
stengel schildje Coccidae Parthenolecanium persicae
blad vrijlevend Tetranychidae Tetranychus urticae
stengel kanker Nectriaceae Nectria cinnabarina
systemisch wrat Sclerotiniaceae Sclerotinia sclerotiorum
blad bladvlek Dermateaceae Marssonina forsythiae
blad bladvlek Didymellaceae Boeremia exigua var. forsythiae
wortel overtrek Peronosporaceae Phytophthora cryptogea
blad vrijlevend imago Curculionidae Otiorhynchus meridionalis
wortel vrijlevend larve Curculionidae Otiorhynchus meridionalis
wortel vrijlevend larve Curculionidae Otiorhynchus apenninus
stengel schildje Diaspididae Diaspidiotus uvae
blad vrijlevend Aphididae Aphis gossypii
blad vrijlevend Aphididae Myzus ornatus
blad vrijlevend Erebidae Orgyia antiqua
blad vrijlevend Sphingidae Sphinx ligustri
stengel schildje Diaspididae Pseudaulacaspis pentagona
blad verborgen Crambidae Palpita vitrealis
blad verborgen Tortricidae Choristoneura lafauryana
blad verborgen Tortricidae Adoxophyes orana
blad vrijlevend Eriophyidae Tetra forsythiae
blad vrijlevend Eriophyidae Aceria forsythiae
blad vrijlevend Eriophyidae Eriophyes forsythiae
stengel boorder Psilidae Chyliza leptogaster
blad dons zelden Erysiphales Podosphaera pannosa
blad mineerder Coleophoridae Coleophora serratella
blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella
stengel gal Rhizobiales Agrobacterium tumefaciens
wortelhals gal Actinomycetales Rhodococcus fascians
wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne hapla
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
blad vrijlevend Aphididae Macrosiphum euphorbiae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 27.v.2023