Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phillyrea latifolia

synoniem: Phillyrea ilicifolia, media, vsriabilis

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad bladvlek Dothideomycetes incertae sedis Italiofungus phillyreae
blad bladvlek Venturiaceae Venturia phillyreae
blad vrijlevend Miridae Brachynotocoris cyprius
blad vrijlevend Miridae Phytocoris buxi
blad vrijlevend Pentatomidae Mustha longispinis
blad vrijlevend Miridae Psallus varians
blad vrijlevend Pentatomidae Mustha spinosula
blad schildje Aleyrodidae Siphoninus phillyreae
blad vrijlevend Erebidae Lymantria dispar
blad vrijlevend Geometridae Crocallis tusciaria
blad vrijlevend Lycaenidae Laeosopis roboris
stengel boorder Curculionidae Phloeotribus scarabaeoides
stengel boorder Buprestidae Galbella felix
onbekend onbekend Curculionidae Cionellus gibbifrons
blad vrijlevend Curculionidae Stereonychus fraxini
blad vrijlevend Phlaeothripidae Compsothrips albosignatus
blad verborgen Yponomeutidae Zelleria hepariella
blad verborgen Crambidae Palpita vitrealis
blad mineerder Depressariidae Cacochroa permixtella
bloem vrijlevend Gelechiidae Thiotricha coleella
vrucht boorder Rhynchitidae Rhodocyrtus cribripennis
stengel schildje Coccidae Saissetia oleae
blad schildje Aleyrodidae Aleurolobus olivinus
blad schildje Aleyrodidae Simplaleurodes hemisphaerica
stengel vrijlevend voorjaarsgeneratie zelden Aphididae Prociphilus oleae
blad gal Cecidomyiidae Braueriella phillyreae
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza phillyreae
blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella
blad mineerder Gracillariidae Metriochroa latifoliella
blad mineerder Tenthredinidae Silliana lhommei
blad wrat aecia uredinia telia Pucciniales Zaghouania phillyreae
stengel gal Cecidomyiidae Dasineura rufescens
onbekend onbekend Psyllidae Euphyllura phillyreae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 12.xi.2022