Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

genus Syringa

orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad vrijlevend Tenthredinidae Macrophya punctumalbum
blad vrijlevend Tenthredinidae Tenthredo vespa
blad verborgen Tortricidae Clepsis spectrana
blad verborgen Tortricidae Choristoneura diversana
blad verborgen Tortricidae Clepsis consimilana
blad verborgen Tortricidae Adoxophyes orana
stengel schildje Diaspididae Diaspidiotus ostreaeformis
vrucht boorder Tortricidae Eupoecilia ambiguella
blad verborgen Tortricidae Exapate congelatella
vrucht boorder Tortricidae Pseudargyrotoza conwagana
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis sambuci
stengel schildje Diaspididae Lepidosaphes ulmi
stengel schildje Diaspididae Lepidosaphes conchiformis
blad vrijlevend Thripidae Dendrothrips ornatus
blad vrijlevend Tenuipalpidae Cenopalpus pulcher
bladknop gal Eriophyidae Aceria loewi
blad dons Erysiphales Erysiphe syringae
blad dons Erysiphales Erysiphe syringae-japonicae
blad dons Erysiphales Phyllactinia fraxini
blad bladvlek Capnodiales Cladosporium syringicola
blad gal voorjaarsgeneratie zelden Aphididae Prociphilus bumeliae
blad mineerder Gracillariidae Caloptilia cuculipennella
blad mineerder Gracillariidae Gracillaria syringella
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia isiacae
blad vrijlevend Eriophyidae Tetra balasi
blad vrijlevend Eriophyidae Tetraspinus lentus
blad vrijlevend Eriophyidae Aceria petanovicae
blad vrijlevend Eriophyidae Aceria saalasii
blad vrijlevend Eriophyidae Aculops sybillae
stengel gal Diaspididae Chionaspis salicis

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

Laatste bewerking 31.iii.2020