orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
blad verborgen Tortricidae Lobesia artemisiana
wortel boorder onzeker Tortricidae Endothenia oblongana
vrucht boorder onzeker Tortricidae Gynnidomorpha luridana
vrucht boorder Agromyzidae Phytomyza isais
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
blad dons Erysiphales Podosphaera phtheirospermi
blad dons Peronosporales Plasmopara densa
blad wrat Blastocladiales Physoderma negeri
blad wrat Chytridiales Synchytrium aureum
blad wrat uredinia telia Pucciniales Coleosporium euphrasiae
blad wrat uredinia telia Pucciniales Cronartium flaccidum
stengel boorder Agromyzidae Phytomyza rostrata
stengel gal Urocystidales Urocystis schizocaulon
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis frangulae
wortel vrijlevend Aphididae Brachycaudus mimeuri
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Brachycaudus persicae

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 31.xii.2019