Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Plantago

Plantago weegbree

(For a dichotomous table for galls on Plantago by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a bovenzijdige vouwmijn: Aspilapteryx tringipennella

1b mijn onder- of bovenzijdig, gangachtig => 2

1c mijn voldiep, doorzichtig => 7

1d vlekmijn => 9

1e gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a gang onderzijdig, epidermaal (zilverig): Apsilapteryx tringipennella (jeugdmijn)

2b mijn niet epidermaal maar dieper, wittig-bleekgroen => 3

3a larve een made; als de gang breed is dan de frass in twee rijen langs de wand => 4

3b larve met gechitiniseerde kop; in brede gangen ligt de frass in een centrale lijn => 7

4a verpopping buiten de mijn; frass in sliertjes: Liriomyza strigata

4b verpopping in de mijn (soms in bladsteel!); frass in losse korrels => 5

5a gang sterk vertakt, uitwaaierend vanuit de bladsteel; op Plantago major en media: Phytomyza griffithsi

5b gang weinig vertakt, soms vanuit de bladsteel; ook op andere Plantago-soorten => 6

6a gang opvallend smal, frasskorrels zeer ver uiteen (zeker 4 x hun diameter): Phytomyza plantaginis

6b gang normaal van breedte, frasskorrels minder ver uiteen (ca 2 x hun diameter); zelden bij Plantago: Chromatomyia horticola

7a zeer smalle en korte gang in jonge bladeren; maart-april; Plantago coronopus, maritima: Scrobipalpa samadensis

7b gang of blaas in ander jaargetijde, en op allerlei Plantago-soorten => 8

8a mijn uitgaand van de bladbasis of een dikke nerf: Orthochaetes setiger

8b mijn zonder associatie met bladbasis of nerven: Apteropeda orbiculata, splendida

9a larve mineert vanuit een aan de plant bevestigde buis van spinsel, waarin hij zich tijdens eetpauzen of bij gevaar terugtrekt => 10

9b larve vrij: Jordanita globulariae

10a larve grijsgroen met wittige lengtelijnen: Scythris picaepennis

10b larve donkerpaars met smalle wittige dwarsbandjes: Scythris siccella

Niet opgenomen in de tabel: Aspilapteryx multipunctella, spectabilis; Digitivalva perlepidella; Jordanita notata; Liriomyza bryoniae, trifolii; Orthochaetes setiger; Phytosciara halterata, macrotricha.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 24.vi.2020