Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Veronica

Veronica ereprijs

Incl. Hebe, Pseudolysimachion.

(For a dichotomous table for galls on Veronica by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a vlekmijn; larve in lapjeszak: Coleophora chamaedriella

1b zeer kort mijntje met een puparium erin: Hydrellia griseola

1c voldiepe gang- of blaasmijn; larve met gechitiniseerde kop => 2

1d mijn boven- of onderzijdig; larve een made => 4

1e gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a mijn onregelmatig blazig, met frass in centrale vlek: Dibolia depressiuscula (voorkomen op deze plant twijfelachtig)

2b mijn tenminste aanvankelijk gangachtig, met frass in smalle centrale lijn => 3

3a mijn ontspringt uit de bladbasis of de hoofdnerf; larve pootloos: Orthochaetes insignis

3b mijn zonder binding met bladbasis of hoofdnerf; larve met poten: Apteropeda globosa, orbiculata, splendida

4a veervormig vertakte gangmijn; hoofdtak bovenop hoofdnerf: Liriomyza strigata

4b mijn niet veervormig vertakt, geen binding met hoofdnerf; meestal ten dele een secundaire blaasmijn => 5

5a eerste ganggedeelte volgt nauwkeurig de bladrand: Phytomyza crassiseta

5b begingang vrij van de bladrand: Phytomyza veronicicola

5c zie ook: Phytomyza aphyllae

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 25.xi.2019