orgaan parasiteerwijze stadium opmerking taxonomische groep parasiet
stengel boorder Gelechiidae Acompsia subpunctella
blad mineerder jonge larve Tortricidae Cnephasia asseclana
blad verborgen oudere larve Tortricidae Cnephasia asseclana
onbekend onbekend Tortricidae Aethes triangulana
systemisch vrijlevend Pterophoridae Stenoptilia pterodactyla
onbekend onbekend Pterophoridae Stenoptilia veronicae
vrucht boorder jonge larve Adelidae Cauchas fibulella
blad vrijlevend onzeker Gelechiidae Aristotelia subdecurtella
onbekend boorder larve Curculionidae Gymnetron niloticum
onbekend boorder larve Curculionidae Gymnetron tibiellum
onbekend boorder larve Curculionidae Gymnetron pyrenaicum
onbekend boorder larve Curculionidae Gymnetron rotundicolle
onbekend boorder larve Curculionidae Gymnetron rostellum
onbekend boorder larve Curculionidae Gymnetron stimulosum
vrucht boorder larve Curculionidae Gymnetron melinum
blad bladvlek incertae sedis Discogloeum veronicae
blad schildje Aleyrodidae Asterobemisia paveli
blad schildje Aleyrodidae Aleyrodes lonicerae
stengel boorder Agromyzidae Phytomyza brevifacies
systemisch boorder Anguinidae Ditylenchus dipsaci
systemisch gal Cecidomyiidae Dasineura similis
vrucht gal Curculionidae Gymnetron veronicae
vrucht gal Curculionidae Gymnetron villosulum
bloem gal incertae sedis Schroeteria decaisneana
bloem gal incertae sedis Schroeteria delastrina
knop gal Cecidomyiidae Dasineura spicatae
bladknop gal Cecidomyiidae Dasineura jaapi
bladknop gal Cecidomyiidae Jaapiella veronicae
bladknop gal Eriophyidae Aceria anceps
blad dons Erysiphales Golovinomyces orontii
blad dons Erysiphales Podosphaera fuliginea
blad dons Peronosporales Peronospora agrestis
blad dons Peronosporales Peronospora aquatica
blad dons Peronosporales Peronospora arvensis
blad dons Peronosporales Peronospora grisea
blad dons Peronosporales Peronospora silvestris
blad dons onzeker Peronosporales Peronospora sordida
blad bladvlek Capnodiales Isariopsis veronicae
blad bladvlek Entylomatales Entyloma veronicae
blad mineerder Agromyzidae Liriomyza strigata
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza aphyllae
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza crassiseta
blad mineerder Agromyzidae Phytomyza veronicicola
blad mineerder Chrysomelidae Apteropeda globosa
blad mineerder Chrysomelidae Apteropeda orbiculata
blad mineerder Chrysomelidae Apteropeda splendida
blad mineerder onzeker Chrysomelidae Dibolia depressiuscula
blad mineerder onzeker Coleophoridae Coleophora chamaedriella
blad mineerder Curculionidae Orthochaetes insignis
blad mineerder Ephydridae Hydrellia griseola
blad wrat Chytridiales Synchytrium globosum
blad wrat Chytridiales Synchytrium johansonii
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia cynodontis
blad wrat aecia Pucciniales Puccinia isiacae
blad wrat uredinia telia Pucciniales Cronartium flaccidum
blad wrat telia Pucciniales Puccinia rhaetica
blad wrat telia Pucciniales Puccinia veronicae
blad wrat telia Pucciniales Puccinia veronicae-longifoliae
blad wrat telia Pucciniales Puccinia veronicarum
blad wrat telia Pucciniales Puccinia albulensis
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis fabae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis frangulae
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis nasturtii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Brachycaudus helichrysi
blad vrijlevend zomergeneratie zelden Aphididae Cryptomyzus galeopsidis
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Myzus cerasi
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Nasonovia ribisnigri
blad vrijlevend Eriophyidae Aculus latus
stengel gal Asterolecaniidae Planchonia arabidis
stengel gal Curculionidae Gymnetron aper
stengel gal Curculionidae Gymnetron beccabungae
stengel gal Curculionidae Gymnetron melanarium
stengel gal Curculionidae Gymnetron vittipenne
stengel gal Plasmodiophorales Sorosphaera veronicae
wortelhals gal Curculionidae Gymnetron erinaceum
wortel gal Meloidogynidae Meloidogyne hapla
wortel vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aploneura lentisci
inquiline Cecidomyiidae Macrolabis incolens
blad vrijlevend zomergeneratie zelden Aphididae Cryptomyzus galeopsidis
blad vrijlevend zomergeneratie zelden Aphididae Myzus lythri
blad vrijlevend Aphididae Aphis gossypii
blad vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis frangulae beccabungae
blad vrijlevend Aphididae Aphis korshunovi
systemisch vrijlevend zomergeneratie Aphididae Aphis triglochinis
wortel vrijlevend zelden Aphididae Aphis vandergooti
blad vrijlevend Aphididae Aulacorthum solani
systemisch vrijlevend zelden Aphididae Nearctaphis bakeri
blad vrijlevend Aphididae Myzus ascalonicus
stengel vrijlevend Aphididae Dysaphis gallica

Orgaan

het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaan

alle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel

PARASITEERWIJZE

bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantasting
boorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm

TABEL FILTEREN EN SORTEREN

Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).
Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.

NOTA BENE

Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.

 

mod 29.i.2020