Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Atropa

Atropa wolfskers

(For a dichotomous table for galls on Atropa by Hans Roskam click here)

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a mijn geassocieerd met de hoofdnerf => 2

1bmijn niet geassocieerd met de hoofdnerf => 3

1c galls, etc. => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a ± veervormig vertakte gang, hoofdgang bovenop de hoofdnerf: Liriomyza strigata

2b mijn begint als boorgang in de hoofdnerf; van daar uit worden blaasmijnen in de bladschijf gemaakt: Scrobipalpa costella

3a larve een schijnbaar koploze made => 4

3b larve een rups, met duidelijke kop en poten => 5

4a primaire blaasmijn: Pegomya hyoscyami

4b gangmijn, soms laatste deel ervan een secundaire blaasmijn: Liriomyza bryoniae

5a glasheldere blaasmijn; oudere larven steken vaak net hun achtereind uit de mijn: Acrolepia autumnitella

5b bruinige blaasmijn; oudere larven mineren niet meer: Scrobipalpa costella

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 2.vi.2020