Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Datura

Datura doornappel

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a mijn klein; larve met herkenbare kop; alleen de jonge larven mineren: Cnephasia asseclana

1b grote gang- of blaasmijn; larven, maden, minderen tot aan de verpopping => 2

2a boven- of deels onderzijdige gangmijn: Liriomyza bryoniae

2b blaasmijn: Pegomya hyoscyami

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

Niet in de tabel opgenomen: Liriomyza trifolii; Tuta absoluta.

Tabellen voor alle parasieten per soort

Laatste bewerking 9.x.2017