Nicotiana tabak

Dichotome tabel voor bladmineerders

1a blaasmijn; larve met borstpoten en gechitiniseerde kop => 2

1b gangmijn; larve een made => 3

1c gallen etc => Tabellen voor alle parasieten per soort

2a larve: prothoracale plaat eenkleurig donkerbruin: Phthorimaea operculella

2b prothoracale plaat lichtbruin, met donkerbruine achterrand: Tuta absoluta

3a frass in losse, meer dan hun diameter uiteenliggende, korrels; puparium in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

3b frass grotendeels in sliertjes of parelsnoertjes; verpopping gbuiten de mijn => 4

4a gang veervormig vertakt; hoofdas bovenop de hoofdnerf, zijtakken boven dikke zijnerven; larve: achterspiracula met 9-13 papillen: Liriomyza strigata

4b gang niet veervormig, slingert vrij door het blad; achterspiracula met 7-9 papillen: Liriomyza bryoniae

mod 9.x.2017